FITXES DE DIBUIX TÈCNIC                                                                           

Una novetat; http://www.pereplanells.com/WordPressPerePlanellsArt/

He estat durant anys com a catedràtic de Dibuix ce l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Al llarg d'aquests anys vaig començar a digitalitzar un conjunt de continguts relacionats amb l'assignatura de dibuix que impartia. El producte d'aquest reball son un conjunt de fitxes de diversos temes que solem treballar al llarg del desenvolupament curricular de l'ESO o del Batxillerat. Aquestes fitxes són les següents:
1.- Fonaments teòrics de la geometria (Teoria). 2.- Estris d'expressió gràfica. 3.- Operacions amb segments. 4.- Exercicis elementals de perpendicularitat. 5.- Operacions elementals amb angles. 6.- Exercicis relacionats amb angles, bisectrius, etc. 7.- Paral·lelisme i teorema de Tales de Milet. 8.- Exercicis relacionats amb triangles. 9.- Exercicis relacionats amb quadrilàters. 10.- Catalogació de polígons. 11.- Polígons inscrits en una circumferència. 12.- Polígons donats els costats. 13.- Mètodes generals de construcció de polígons. 14.- Espirals i envoltants. 15.- Ovals i ovoides. 16.- La circumferència. 17.- Tangències. Condicions i llocs geomètrics. 18.- Tangències: exercicis elementals. 19.- Tangències: inversió, potència i eix radical. 20.- Potència, eix radical i centre radical. 21.- Inversió. 22.- Corbes còniques. 23.-Corbes cícliques. 24.- Altres corbes. 25.- Rectificacions. 26.- Corbes d'enllaç i arcs. 27.- Proporcionalitat i secció àuria. 28.- Transformacions geomètriques en el plànol. 31.- Transformacions geomètriques a l'espai. 30.- Exercicis amb transformacions geomètriques. 29.- Figure equivalents. 32.- Escales. 33.- Homologia i afinitat. 34.- Figures de revolució. 35.- Sistemes de representació. 36.- Conceptes fonamentals del sistema dièdric. 37.- Línies notables del plànol, interseccions, paral·lelisme i distàncies. 38.- Girs, abatiments i nous plànols de projecció en el sistema dièdric. 39.- Talls i seccions de figures en el sistema dièdric. 40.- Axonometria ortogonal. 41.- Axonometria obliqua. 42.- Sistema acotat. 43.- Sistema cònic. 44.- Ombres en els sistemes de representació. 45.- Normalització. 46.- Esbossos i croquització al dibuix tècnic. 47.- Desenvolupament de figures. 48.- Figures platòniques. 49.- Poliedres regulars. 50.- Figures dièdriques. Exercicis de visualització. 51.- De dièdric a 3D. 52.- Treballs tècnics d'alumnes en Autocad. 53.-Formes bàsiques. 54.- Operativa del quadrat. 55.- Operativa del cercle. 56.- Operativa del triangle. 57.- Mòduls. L'Alhambra de Granada. 58.- Conceptes de teoria del color. 59.- Estructures per a l'estudi del color. 60.- Procediments i tècniques d'expressió. 61.- La simetria. 62.- Comentaris i textos d'art. 63.- Treballs d'alumnes. 64.- Les vaques ocupen l'Insti. 65.- Models virtuals.


Vaig néixer a la ciutat d'Eivissa, el 2 de febrer de 1950, i em vaig llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Vaig ser ajudant de l'artista nord americà Gordon Maca-relli. Posteriorment, vaig Estudiar Cinema a l'Escola de Cinema Independent de Barcelona (Eixalà). A resultes d'aquests estudis vaig dirigir el documental de l'època del cinema underground català amb Francesc Juan Amen Romaní 1/1970 / Amen Romaní 2/1970. i, posteriorment vaig aplicar el cinema a les aules, de fet, el meu primer treball va ser com a professor de cinema a l'Institut Pau Vila de Sabadell. Vaig ser Codirector executiu del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa el 1976, amb Rafel Tur Costa i Leopoldo Irriguible. He estat Professor de dibuix i Catedràtic Numerari de Dibuix a diversos instituts i, sobretot, a l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona amb la tesi: Aportacions teòriques i pràctiques sobre la polivalència, el desenvolupament i la ubicació modular. A conseqüència de l'estudi de les formes modulars vaig fer incursions en el camp de l'escultura, com per exemple la rosa dels vents, realitzada a Palaflugell i situada a Tamariu. Fa més de vint anys que sóc professor, la secció de pintura de l'Aula Cultural de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. L'art és la meva passió.

pereplanells.com   ,   nomesart.com    i    paintingcopy.com        pertanyen a Pere Planells i Bonet, amb seu al carrer Ample, 3B, 1r, 08350, Arenys de Mar, Barcelona.