© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Amb la col.laboració de Maria Romero Pérez.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
EXERCICIS ELEMENTALS DE PERPENDICULARITAT
3
1) Aixecar una perpendicular en el extrem d'una semirecta o un segment (primer mètode).- Fem 5 subdivisions o parts iguals sobre la semirecta o el segment donat , des del seu extrem O tracem un arc amb radi O4, tot seguit, però, en aquest cas fent centre en el punt 3 i amb radi O5 tracem un nou arc que intersecarà l'anterior en el punt B des del qual podem traçar la perpendicular m cercada.
2) Aixecar una perpendicular en el extrem d'un segment (segon mètode).- Amb radi O1 arbitrari i ampli, mesura que mentindrem al llarg de tot l'exercici fem un arc, des d'1 tracem un nou arc amb el mateix radi i trobem el puint 2, posteriorment des de 2 traçem un nou arc i trobem el punt 3, finalment des de 3 trobem el punt 4, des del qual podem traçar la perpendiculara a la semirecta 4O qu hem anomenat m
3) Mediatriu d'un segment.- Des dels extrems A i B traçem dos arcs mes grans que la meitat d'AB, quan aquests arcs es tallen trobem dos punts 1 i 2 els quals defineixen la mediatriu m. Cal dir que C és el punt mig entre A i B. La mediatriu d'un segment és la línia perpendicular a aquest en el seu punt mig.
4) Traçar una perpendicular a un segment m des d'un punt esterior A.- Des del punt A es traça un arc amb radi major a la mínima distància entre A i m, aquest arc ens permetrà trobar dos punts, 1 i 2, des dels quals amb amb el mateix radi A1 o A2 que son iguals traçarem dos arcs que ens permetran trobar el punt tres 3 des del qual ja podem traçar la perpendicular que passarà per 3 i per A i serà perpendicular a m. El segment AB és la perpendicular que ens demanaven fins m. Cal tenir en compte, també, que B és el punt mig entre els punts 1 i 2.
5) Aixecar una perpendicular des d'un punt A d'una recta m donada.- Des de A amb amb un mateix radi arbitrari es traçen dos arcs a dreta i esquerra d'A sobre m, els quals ens permeten trobar els punt 1 i 2, des dels quals amb un mateix radi arbitrari major que A2 o A1 traçarem dos arcs que ens permetran trobar el punt 3. Pel punt 3 i per A passarà la perpendicular a m en el punt A. Cal dir que el punt A és el punt mig entre 1 i 2.
Webs relacionades