© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
TALLS I SECCIONS
39
1) Definició dièdrica del tall i la secció produïda per un plànol oblic al plànol de projecció horitzontal i perpendicular al vertical, en una representació espaial.-
1) Definició dièdrica del tall i la secció produïda per un plànol oblic al plànol de projecció horitzontal i perpendicular al vertical, en una representació dièdrica.-
3) Definició dièdrica del tall i la secció produïda per un plànol oblic al plànol de projecció vertical i perpendicular a l'horitzontal, en una representació espaial.
4) Definició dièdrica del tall i la secció produïda per un plànol oblic al plànol de projecció vertical i perpendicular a l'horitzontal, en una representació dièdrica.
1) Definició dièdrica d'una secció (tall) produïda per un plànol oblic als dos plànols de projecció i verdadera dimensió de la secció.- Aqui podem veure en aquest dibuix la correspondència de dues formes de definir un tall i la seva corresponent secció, per planols projectants o a través d'un nou plànol de projecció. Per convertir un plànol oblic als dos plànols de projecció en un d'oblic nomes respecte d'un, hem utilitzat una línia horitzontal d'aquest plànol oblic als dos de projecció.
1) Definició d'un tall i l a seva corresponent secció, produïdaper un plànol oblic als dos de projecció, pel mètode dels plànols auxiliars projectants.-

Webs relacionades