© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Amb la col.laboració de Maria Romero Pérez
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
RECTIFICACIONS D'ARCS DE CIRCUMFERÈNCIA I DE LA CIRCUMFERÈNCIA
19


1) Rectificació d’un arc de circumferència: Sobre el segment

3) Rectificacions de parts de la circumferència:

2) Rectificació d’un quart de circumferència: Tracem el diàmetre vertical de la circumferència, per a, tot seguit, tracem arcs de centre A i radi AO, i centre B i radi BO. Aquesta operació ens permet trobar els punts D i C. Si tracem arcs de centre A i radi AC i centre B amb radi BD, trobarem E. Si tracem un arc de de radi CE fins que intercepti a la circumferència, el segment que uneix aquest punt i el punt B equivaldrà a la rectificació d'un quart de circumferència.
4) Rectificació de mitja circumferpencia: Per començar tracem
4) Rectificació de mitja circumferpencia: Per començar tracem
5) Rectificació d'una circumferència: L'equivalent gràfic aproximat de la rectificació matemàtica de la circumferència (pi pel diàmetre) son tres diàmetres mes 1/7 part d'aquest.
5) Rectificació d'una circumferència: L'equivalent gràfic aproximat de la rectificació matemàtica de la circumferència (pi pel diàmetre) son tres diàmetres mes 1/7 part d'aquest.

Rectifica un mig un terç i un quart d'una circumferència de 160 mil.límetres de diàmetre.


Webs relacionades