© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
4 ESTRUCTURES MODULARS DE L'ALHAMBRA DE GRANADA

El pètal i la seva construcció geomètrica.- Com podeu veure partim d'un rombe format per dos triangles equilàters. Si traçem les bisectrius dels dos costats inferiors com si anessima traçar dos triangles equilàters colaterals podem veure que des dels vèrtex exteriors d'aquests podriem traçar dos arcs. Posteriorment, si fem una rotació d'aquests dos sectors circulars tal i com podem veure a les figures colorejades superiors de la dreta, disposarem d'un poderós i atractiu mòdul amb el qual podem ocupar l'espai. Al dibuix de la part inferior podeu veure com connecten entre elles cada una de les unitats modulars.
El pètal i la seva construcció geomètrica vist en perspectiva i amb versió lineal.
El pètal i la seva construcció geomètrica vist en perspectiva i amb versió sòlida.
L'os i la seva construcció geomètrica.- Com podeu veure partim d'un quadrat del qual dividim en quatre parts el costat inferior per traçar les perpendiculars interiors, les quals combinades amb les diagonals ens donen la geometria previa a la definició de l'os. El quadrat ens queda dividit en tres àrees 1,2, i 3, contades d'esquerra a dreta Si fem una rotació de les àrees 1 i 3 des d'un dels extrems dels dos costats exteriros tal i com podem veure a les figures colorejades, obtindrem el mòdul anomenat l'os, amb el qual podem ocupar l'espai. Al dibuix de la part dreta i en color blanc podeu veure com connecten entre elles, cada una de les unitats modulars de l'os, uns mantenen la posició vertical i els altres pateixen alternativament una rotació de 90 graus combinada amb una traslació.
L'os, la seva construcció geomètrica vist en planta sense perspectiva.
L'os, la seva construcció geomètrica vist en planta només amb els seus contorns.
L'ocell natzarí i la seva construcció geomètrica.- Per construir aquesta forma modular partim d'un triangle i procedim a realitzar la seva geometria a partir de les operacions que consten a al segona figura superior. a continuació realitzem aquesta mateixa operació rotacionalment sobre els altres dos costats tal i com consta en la tercera figura superior. A través d'una rotació amb centre en els punts mitjos dels costats, de les àreas formades pels sectors circulars, obtindrem com a rexultat la figura definitiva de l'ocell natzarí a la quata figura superior. A la part inferior podem veure la reticula construida amb aquestes unitats modulars a base de rotacions hexagonals.
L'ocell natzarí i la seva construcció geomètrica amb àreas colorejades.
L'ocell natzarí i la seva construcció geomètrica en perspectiva i amb les àreas colorejades.
El peix volador i la seva construcció geomètrica.- Per construir aquesta forma modular partim d'un quadrat i procedim a dividir-lo en quatre parts. Ala primera figura superior esquerra podem veure la geometria de la seva construcció traçant línies del vertex del quadrat a les quates parts dels diàmetres. Els arcs es traçen a partir de la interseccó de les bisectrius d'aquests segments amb els costats del quadrat. També, per mitja de rotacions procedim a recolocar les àreas que han estat representades amb color cian per fianlment trobar la figura superior de la dreta. A la part inferior podem veure com enllaçen entre ells el diversos mòduls del peix volador.
El peix volador i la seva construcció geomètrica vistos en 3D com les mateixes rajoles que servien per conpactar els espais de l'alhambra, parets o terres.

Els artesans musulmans de l'alambra amb aquests mòduls i feien rajoles per omplir les parets dels palaus. Ells les solien combinar a base de diferents colors, normelment dos. Vosatres ho podeu fer també amb 3d colorejats o també anant alternant moduls de dos gruixos diferents .


Webs relacionades