© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Amb la col.laboració de Maria Romero Pérez
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
ESPIRALS GRÀFIQUES I ESPIRALS MATEMÀTIQUES
13

1) Espiral gràfica de dos centres: : Sobre una recta assenyalem dos punts, els quals numerem com 1 i 2 a una distància arbitrària. Des d'1 fem un primer arc de 180º, fins interceptar la recta, a continuació des del punt 2 fins aquesta intersecció sobre la recta tracem un nou arc també de 180º, a continuació tornarem a utilitzar el punt 1 fins la última intersecció per traçar un nou arc de 180º. Procedirem així fins que la corba ens surti del paper que és el límit d'aquesta corba, a la qual, teòricament, sempre podríem afegir un nou arc.
Al principi hem parlat de corba gràfica, se'n diu així perquè es pot traçar amb el compàs, a diferència de les corbes tècnico-matemàtiques, les quals, en geometria, ens veiem obligats a traçar punt per punt.

2) L'espiral de tres centres té un traçat semblant a la de dos centres, també és una corba gràfica. En aquesta corba partim de tres línies rectes distribuïdes entre els 360º, que partirien de la perllongació dels tres costats d'un triangle equilàter tal i com podem veure en la figura de l'esquerra.
També es procedeix a traçar consecutivament des dels tres centres numerats de la forma en que es pot veure a la figura.


3) L'espiral de quatre centres, també té un traçat semblant a la de dos centres i a la de tres, també és una corba gràfica. En aquesta corba partim de quatre línies rectes que tenen per origen la prolongació dels quatre costats d'un quadrat tal i com podem veure en la figura de la dreta.
També es procedeix a traçar consecutivament des dels quatre centres numerats de la forma en que es pot veure a la figura.
Cal veure que aquest tipus de corbes gràfiques poden ser definides a partir de qualsevol polígon regular a més de poder-se superposar varies unitats de cada tipus només desplaçant el centre.
4) Definició gràfica de l'espiral d'arquimedes.- L'espiral d'Arquimedes és una corba tecnicomatemàtica composta per un doble moviment, un de rectilini i de progressiu allunyament del centre centrífug i un altre de rotacional. Per trobar l'equivalència entre aquests dos moviments procedim a dividir el radi i els 360º de l'angle complert central amb la mateixa quantitat de parts. Si procedim com a la figura fent correspondre n punts de rotació a n punt d'allunyament anirem trobant els punts necessaris per traçar gràficament la corba.
5A) Construcció dels centres de l'espiral jònica o voluta.- L'espiral jònica és una corba cíclica i gràfica que traçarem des dels centres definits pe la numeració consecutiva que podeu veure a la figura. Per crear l'estructura dels centres, com podeu veure, hem inscrit un quadrat en una circumferència. A continuació hem dividit els eixos del quadrat en sis parts iguals, tres i tres, per trobar els centres que hem situat d'una forma rotacional de dintre a fora i en el sentit contrari a les manetes del rellotge, en aquest cas. En canvi les diagonals perllongades del quadrat ens serviran com a delimitadors dels arcs traçats des de cada centre consecutivament. Aquí em representat 5 trams de la corba.
5B) Definició de l'espiral jònica o voluta.- Representació ampliada de la corba amb 9 trams.
6) Definició gràfica de la voluta pel mètode de Golman.- La voluta és una corba gràfica no matemàtica ja que, com podeu veure, la traçarem amb compàs. Dividim en primer lloc el diàmetre AB en quatre parts iguals. D'aquestes quatre parts les dues centrals les dividim a la vegada en tres parts. A partir d'aquestes terceres parts traçarem tres quadrats de la forma que ho veieu a la figura, el quadrat (1,2,3,4) el quadrat (5,6,7,8) i el quadrat ((9,10,11,12). La distribució dels nombres ens indica els centres que haurem de fer servir consecutivament per traçar la corba.
7) Definició gràfica de l'espiral logarítmica.- La característica d'aquesta espiral ve donada per la variabilitat d'un dels seus moviments compostos, en aquest cas la translació, la qual segueix una progressió geomètrica. Per tal de definir-la tracem dos eixos definits pels punts AO i OB. Des dels centres continguts en les mediatrius dels catets més grans del triangle rectangle ABO que té els angles n i m constats (nosaltres només hem indicat l'n) i d'altres de semblants que aniran rotant al voltant dels eixos, anirem generant totes i cada una dels arcs que formaran la corba. El primer centre O1 és, de fet, arbitrari, però, cal observar que cada un dels altres centres consecutius, 02, 03, 04, etc. tenen el seu centre col·lineal amb l'anterior i es troba en la intersecció de cada mediatriu amb el segment que uneix cada centre anterior amb l'últim punt enllaçat.
8) Vistes plana i 3D d'una estructura generada de la manera que ho fem amb l'espiral logarítmica.

Fes cintes amb espirals de 2, 3 i 4 centres

Webs relacionades