© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
ESTRUCTURES PER A L'ESTUDI DEL COLOR. FITXA RELACIONADA AMB LA TEORIA DEL COLOR.
58

1) Forma en que hem de traçar una estructura 2D per a la representació d'un cercle de colors.- Aquest cercle el construirem a partir d'una circumferència base sobre la qual, per mitjà de dos arcs traçats des dels extrems del diàmetre horitzontal dividirem el cercle en sis parts, semblant a com si tracéssim un hexàgon inscrit. Tot seguit dividirem el radi en tres parts, tot fent servir l'aplicació del teorema Thales per a continuació traçar dues circumferències concèntriques interiors a l'original.
2) El resultat de traçar l'estructura 2D per a la representació del cercle de colors.- Aquest seria el resultat de dividir el cercle en parts, una vegada esborrades les operacions anteriors, on hi situaríem els colors corresponents.
3) Representació cromàtica del cercle de colors de sis matisos i tres nivells de saturació de cada un d'ells (2D).- Aquest cercle de colors està format per sis colors saturats, tres primaris (groc, magenta i cian) i tres secundaris (verd (cian + groc), taronja (magenta + groc)i violeta (magenta + cian)), sis colors foscos, resultants d'enfosquir els sis colors saturats i, sis colors clars resultat d'aclarir els sis saturats.
4) Construcció de l'estructura del cercle de colors en 3 dimensions.- De fet procedirem igual que si féssim una estructura 2D la única diferència és que definirem un eix vertical des del centre del primer cercle, el mateixa que hem dividit en sis parts iguals i del qual hem dividit el radi en tres parts també iguals. Sobre aquest eix, situarem tres alçades que poden ser tres centimètres que ens permetran definir quatre centres, 0, 1, 2 i 3. Des de el centres 0 i 1 traçarem am radi 3r les dues circumferències corresponents el primer pis, des de 1 i 2 traçarem dues circumferències amb radi 2r les circumferències corresponents al primer pis i, per acabar des dels centres 2 i 3 amb radi r traçarem les circumferències del tercer i últim pis. A la figura superior que esta en perspectiva podeu veure com es defineixen el esglaons de les sisenes parts.

5) Procediment a seguir per definir un cercle de colors 3D de sis colors, dos primaris i dos secundaris i tres tons de cada color.
6) Aquests són els esglaons de cada una de les sisenes parts amb cada primari i cada secundari i els seus corresponents tons clars i foscos.

7) Estructura per una escala de colors neutres per a nou valors (2D).- Podeu fer les tires de nou quadradets de 3 centímetres de costat.
8) Escala de colors neutres (2D).- Podeu fer les tires de nou quadradets de 3 centímetres de costat. Aquest exercici a més de poder-lo fer amb pintura el podeu provar de fer amb llapis a base de ratlladets.

9) Estructura i escala de nou valors tonals del groc (2D).- Aquest exercici espot practicar amb qualsevol color primari o secundari sempre que siguin saturats, els quals com en el cas del groc saturat superior el col.locareu en una posició central. Pes això aquestes tires es convenient que tinguin una quantitat de quadradets senar.
10) Representació d'una escala cromàtica on passarem d'un color primari, en aquest cas el groc, a un altre primari, el cian en aquest cas (2D).- Hem situat a l'esquerra de la tira un color primari, el qual, en el nostre exemple és el groc saturat i hem anat afegint-li blau de tal manera que en el centre de la tira ens quedarà un color secundari, en aquest cas el verd format pel 50% de groc i 50% de cian que és el color primari i saturat que hem situat a la dreta del tot de la tira.
11) Representació d'una escala cromàtica on passarem d'un color primari, en aquest cas el groc, a un altre primari, el cian en aquest cas (3D).- Hem situat a l'esquerra de la tira un color primari, el qual, en el nostre exemple és el groc saturat i hem anat afegint-li blau de tal manera que en el centre de la tira ens quedarà un color secundari, en aquest cas el verd format pel 50% de groc i 50% de cian que és el color primari i saturat que hem situat a la dreta del tot de la tira.
12) Representació d'escales cromàtiques de sis esglaons on passarem d'un nivell baix on posarem consecutivament un color primari, primer el blau (hauria de ser cian), després el groc, després un vermell (hauria de ser magenta) i per acabar el negre per anar aclarint i acabar fent una escala de grisos o escala neutraen aquest cas en 3D.- Hem situat a la dreta en el esglaó mes baix de l'escala els colors primaris esmentats a més del negre i els hem anat aclarint, per afegir al color saturat 5 tons d'aquest.
13) Representació d'un degradat des d'un color saturat primari a un altre.- Hem utilitzat un rectangle equivalent a la suma dels quadrats que formen les escales de color. Aquí es tracta de passar lentament sense salts d'un color a l'altra. Es pot realitzar amb tempera o en llapis, de les dues maneres és d'una gran dificultat intentar no percebre salts.
14) Dues rampes de degradats d'un color saturat fins el negre i el blanc.- Des dels punts mitjos dels quadradets centrals en 3D hem traçat les dues rampes fins els valors 0 d'alçada a dreta i esquerra. La tècnica de realització és semblant a l'anterior.
15) Rampa de degradat 3D per passar d'un color primari saturat, el groc en aquest cas, fins un segon color primari saturat, el cian en el cas que ens ocupa..- La tècnica de realització és semblant a l'anterior.
16.- Quants colors veus ? Els colors interactuen entre ells i solen confondre la nostra percepció. Veus 6 o 5 colors ? Si passes el retolí sobre la imatge podràs comprovar si estàs encertat o,Clica sobre la imatge i podràs també comprovar si has estat encertat. Va ser Josef Albers en la seva Interaction of Color ( 1963 by Yale University )qui primer ens va fer veure i advertir que gairebé mai veiem els colors com en realitat són físicament, el color, ens enganya constantment.
17.- Quants colors veus ? Els colors interactuen entre ells i solen confondre la nostra percepció. Veus 3 o 4 colors ?Si passes el retolí sobre la imatge podràs comprovar si estàs encertat o,Clica sobre la imatge i podràs també comprovar si has estat encertat. Va ser Josef Albers en la seva Interaction of Color ( 1963 by Yale University )qui primer ens va fer veure i advertir que gairebé mai veiem els colors com en realitat són físicament, el color, ens enganya constantment.

Webs relacionades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cercle_crom%C3%A0tic

http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/teoria_color/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel
http://www.worqx.com/color/color_wheel.htm
http://www.colormatters.com/color-and-design/basic-color-theory