R E T R A T S

Fragment de l'autorretrat conceptual d'en Pere Planells
WEBS RELACIONADES
http://perso.wanadoo.es/xaraumireia/retrats.htm / http://www.sant-cugat.net/adolf-art/expodibuixos2003.htm / http://www.bib.ub.es/velazquez/1vretra.htm
http://stonec.fatcow.com/jpv/newfile13.htm / http://personal4.iddeo.es/jordie/fotos.htm / http://ww2.grn.es/jml/General%20retrats.htm
http://www.jmallolpibernat.com/cat/obra.shtml /