T O N I    C A R D O N A   (1954 - 1992)Antoni Cardona 1972. Autorretrat. Llapis sobre paper. 32 x 23.6 cm.
Col.lecció de Joan Cardona PlanellsToni Cardona 1992. Sal Rossa: in memoriam. Tècnica mixta sobre tela. 116.9 x 43 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1992. Sense títol.
Tècnica mixta sobre tela. 71 x 100.5 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1987-1992. Sense títol.
Tècnica mixta sobre tela. 76.9 x 112.8 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1990. Sense títol.
Tècnica mixta sobre tela i fibra de vidre sobre resina siíntètica.
71 x 100.5 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1992. Sense títol.
Tècnica mixta sobre paper. 52.3 x 65.8 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1988 (aprox). Sense títol.
Tècnica mixta sobre paper. 51.5 x 65.5 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1988. Apollo versus Dionisos.
Tècnica mixta sobre telar. 90.7 x 130.2 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells
Toni Cardona 1984. Sense títol.
Tècnica mixta sobre tela. 96.6 x 162.2 cm.
Col.lecció de l'Ajuntament d'Eivissa
Toni Cardona 1982. Plou.
Tècnica mixta sobre tela. 97 x 114 cm.
Col.lecció de Joan Cardona Planells