N A R C Í S    P U G E T    (1874 - 1960)  El pare de la pintura eivissenca moderna   
Narcís Puget 1933. Autorretrat.
Oli sobre tela. 56.2 x 67.4 cm
Col.lecció de l'Estat Espanyol
Narcís Puget 1895. Parella amb paraigua vermell.
Oli sobre tela. 67.4 x 68 cm
Col.lecció particular
Narcís Puget 1895. Mercat.
Oli sobre tela. 68.5 x 47.5 cm
Col.lecció família Puget Reig
Narcís Puget 1943. Pageses vora la mar.
Oli sobre tela. 35.2 x 27cm
Col.lecció particular
Narcís Puget 1943. El niu blau.
Oli sobre tela. 35 x 27.5cm
Col.lecció Benigno Puget
Narcís Puget 1942. Un dia de camp.
Oli sobre tela. 61 x 43 cm
Col.lecció particular
Narcís Puget 1842. Festeig.
Oli sobre tela. 52.7 x 38cm
Col.lecció de l'Estat Espanyol
Narcís Puget 1940.
Processó a Sant Jordi de ses Salines
.
Oli sobre tela. 32.2 x 46.2 cm
Col.lecció de l'empresa GESA
Narcís Puget 1934. Tipus eivissencs.
Oli sobre tela. 223 x 166 cm
Col.lecció perticular
Narcís Puget 1930. Barenada de Sant Ciriac.
Oli sobre tela. 35 x 27.5 cm
Col.lecció Catalina Verdera
Narcís Puget 1922. Dona i malves reials.
Oli sobre tela. 74.5 x 100.7 cm
Col.lecció Sra. Guillermina Puget Riquer
Narcís Puget 1895. Estudi de figura amb guitarra.
Oli sobre tela. 32.2 x 46.2 cm
Col.lecció família Puget Reig
Narcís Puget 1945. Església de Santa Eulària.
Oli sobre taula. 35 x 27cm
Col.lecció particular
Narcís Puget 1947. A la cuina.
Oli sobre tela. 46.8 x 38.3 cm
Col.lecció família Puget Reig