V I R G I N I A    B A R B E R
Na Virginia Barber, es una jove i apasionada artista menorquina amb una dicció pictòrica molt franca . Ens ofereix les seves emocions plàstiques presentades en formes minimalistes i càlides. La seva es una poesia plàstica del buit i d'aquelles petites coses que vesteixen els sentiments i les emocions tendres...Estudia disseny a l'Escola Elisava de Barcelona. Va participar a l'exposició col.lectiva Confidències organitzada pel Consell Insular de Menorca l'any 2002. Ha exposat a Menorca i Barcelona. Ha guanyat el premi de pintura de Sant Bartomeu, i ha estat seleccionada els dos darrers anys en el premi Sant Antoni. El Futur espera a la Virginia per consolidar la seva obra i nomesart us mostra la seva obra per empenye la seva voluntat.
© Marià Roig
Ll'ARTISTA DAVANT D'UN DELS SEUS QUADRES
Virginia Barber 2004.
Boreal 1.
50 X 160 cm .
Textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2004.
Boreal 2.
50 X 160 cm.
Textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2004.
Sensacions difoses.
50 X 50 cm.
Textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2003.
Emocions 1.
70 x 160 cm.
Textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2003.
Emocions 2.
70 x 80 cm.
Textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2003.
Fluir emocions.
120 x 70 cm.
textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2004.
Fluir suaument.
50 x 50cm.
Textura acrílica i pigments.
Virginia Barber 2004.
Matèria difosa, (díptic)
Dues teles de 90 X 160 cm.
Textura acrílica i pigments.