S O L E D A D    V E N E N C I A   D I A Z
Soledad Venencia Diaz 2007. Equilibrio. Tècnica mixta sobre tela, 80 x 80 cm.
Soledad Venencia Diaz 2007. Razón e Intuición I.
Tècnica mixta sobre tela, 100 x 120 cm.
Soledad Venencia Diaz 2007. Razón e Intuición II. Tècnica mixta sobre tela, 60 x 150 cm.
Soledad Venencia Diaz 2007. Razón e Intuición III. Tècnica mixta sobre tela, 40 x 60 cm.
Soledad Venencia Diaz 2007. Razón e Intuición IV. Tècnica mixta sobre tela, 40 x 60 cm.
Soledad Venencia Diaz 2000. Bloque.
Oli sobre tela, 90 x 90 cm.
Soledad Venencia Diaz 2000. Construcción de espacios.
Oli sobre tela, 20 x 90 cm.
Soledad Venencia Diaz 2006. Construcción en azules.
Oli sobre tela, 120 x 100 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Curvas en rojo.
Oli sobre tela, 50 x 40 cm.
Soledad Venencia Diaz 2003. Curvas Violetas.
Oli sobre tela, 80 x 80 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Dos rectas en el Espacio.
Oli sobre tela, 100 x 50 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Entre Rectas y planos.
Oli sobre tela, 40 x 50 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Estructura.
Oli sobre tela, 80 x 50 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Proyecciones sobre fondo Rojo.
Oli sobre tela, 80 x 70 cm.
Soledad Venencia Diaz 2006. Tubos Sobre fondo Violeta.
Oli sobre tela, 40 x 80 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Tubos en Rojo.
Oli sobre tela, 20 x 90 cm.
Soledad Venencia Diaz 2004. Tubos grises en fondo Violeta.
Oli sobre tela, 50 x 90 cm.

La Soledad Venencia és una jove artista de Buenos Aires, Argentina, que tot just fa uns anys ha decidit llençar-se a l'aventura de les arts amb una proposta expressiva equilibrada. La seva obra ve carregada amb el fort component d'una geometria dinàmica i sòlida. La Soledad te estudis de magisteri de l'especialitat de Dibuix i actualment està cursant una llicenciatura en Arts Visuals en el Instituto Nacional de las Artes. Els seus continguts estètics l'enfronten a un mon del qual ella en te una clara consciencia. Consciencia clara de la duresa i dinamisme del mon que avui vivim tots plegats. Això, potser explica les formes cil.líndriques que travessen. El color, entre plànols i formes geomètriques fa el paper de contrapunt sensible al seu discurs estructurat i geometrista. Aquests colors situats amb sensibilitat tendeixen a reforçar i potenciar la sensació volumètrica de la seva obra, utilitzant difusions de matisos. Algunes de les seves obres són més opaques que altres. En l'obra, Curvas violetas, els referents figuratius i el seu tractament fan desaparèixer aquesta opacitat. La seva obra, en general, és una obra que te trets escultòrics, densitat i, un gran interrogant i una certa ansietat davant el món. Aquesta voluntat de traspassar el pla de l'obra en base als aspectes ja citats, li dona a l'obra una categoria sensual molt forta, en algunes de les seves obres, fins i tot, carnosa. La Soledad, no hi ha dubte, és una artista inquieta, a part dels seus estudis reglats, ha fet cursos de història i s'ha acostat a les noves tecnologies de la informació amb gran entrega, per entrar en harmonia amb el seu mon.
© per nomesart Marià Roig

Salons
2004:Galería Forma," Salón Forma de Verano 2004",obteniendo una Mención de Honor en pintura.
2004: Galería Desde la Plástica, II Salón Aniversario, quedando seleccionada.
2004: 50º Aniversario de la Asociación de Químicos y Coloristas Textiles, quedando seleccionada.
2004: 8a Bienal de Arte de la Universidad de Morón, quedando seleccionada.
2004:Academia Nacional de Bellas Artes,concurso Estimulo Dr.Bonifacio del Carril2004 en la especialidad de Pintura, quedando seleccionada.
2005: I Salón de Pintura de la Escuela Superior de Bellas Artes “Regina Pacis”, obteniendo una Mención del Jurado.
2006: Salón de Arte Contemporáneo 2006 organizado Casa de la Juventud de San Isidro, quedando seleccionada. Inauguración en el Taterzal de San Isidro.
2007: IV Salón Otoño de Pintura Nacional ·”Premio Roberto Di Paolo” de la Casa de la Cultura de San Isidro, quedando seleccionada.
2007: “Salón Primavera” de la Municipalidad de San Fernando, obteniendo el
2º premio en pintura abstracta.

Exposicions Col.lectives
Exposición col.lectiva a Galería Forma.
2004: Exposició col.lectiva en el Centro Cultural Borges.
2005: Exposició colectiva a Picasso Net.com., 2a Mega Muestra de Arte.
2006XV Exposición de Dibujo y Pintura “San Isidro Tradicional” en los salones del colegio de abogados de San Isidro.
2006 Exposición colectiva en el Centro Cultural “El Ombú” San Fernando.

WEBS RELACIONADES:
http://www.geocities.com/soledadvenencia