M O N T S E    B A D I A
Montse Badia 2008. Dona. Gravat al sucre.
Montse Badia 2008. Dona. Gravat al sucre (planxa inversa).
Montse Badia 2008. Crit. Gravat al sucre.
Montse Badia 2008. Les veus retronen al passadis.
Gravat al sucre.
Montse Badia 2008. Les veus retronen al passadis.
Gravat al sucre.
Montse Badia 2008. Les veus retronen al passadis.
Gravat al sucre (planxa inversa).
Montse Badia 1989. Desconsol. Acrílic damunt tela. 130 x 97 cm. Col.lecció particular de l'artista.
Montse Badia 1990. El guitarrista. Acrílic damunt tela. 97 x 130 cm. Col.lecció particular de l'artista.
Montse Badia 1989. Home de grapes. Acrílic damunt tela. 130 x 97 cm. Col.lecció particular de l'artista.
Montse Badia 1990. Les dues edats. Acrílic damunt tela. 97 x 130 cm. Col.lecció particular de l'artista.
Montse Badia 1989. Tres figures. Acrílic damunt tela. 130 x 130 cm. Col.lecció particular de l'artista.

La Montse Badia és una artista potser massa poc coneguda per la potència de la seva pinzellada i la seva estètica humanista radical. Es Licenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i actualment professora agregada de Dibuix a l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Viu a Canet de Mar. La seva obra està enfocada sobre l'existència humana, si fos una filòsofa, que ho és a nivell pictòric, diríem que és existencialista. La seva obra mostra aquella ferida que acompanya la condició humana i de la que se'n extreuen nivells de consciència. Els colors de la seva obra lliguen els seu discurs a la terra, a la persona humana. Els traços vigorosos de la seva pintura realimenten els sentiments humans mes intensos, els projecten i els modelen. L'art, esdevé de la ma de la Montse Badia com un paisatge contingent, limitat a la carn com a substància sobra la qual es possible manifestar la humanitat, la plasticitat i la sensibilitat, potser, fins i tot, el destí.