J A C K     P E R D I K I D I S
GIRONA JACK
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 1
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 2
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 3
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 4
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 5
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 6
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 7
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 8
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 9
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 10
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 11
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 12
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 13
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 14
Jack Perdikidis 2005. Imatge digital. Girona Jack 15
THE BUDHA IN DELHI
Jack Perdikidis 2004. Catàlecs de racionalització.
The Budha in Delhi 1
Jack Perdikidis 2004. Catàlecs de racionalització extesos.
The Budha in Delhi 2
Jack Perdikidis 2004.
Catàlecs de racionalització desenvolupats.
The Budha in Delhi 3
Jack Perdikidis 2004.
Composició en base a catàlecs de racionalització.
The Budha in Delhi 4
Jack Perdikidis 2004.
Composició en base a catàlecs de racionalització.
The Budha in Delhi 5
Jack Perdikidis 2004.
Composició en base a catàlecs de racionalització.
The Budha in Delhi 6
THE BUDHA IN THE EMPORDÀ
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 1
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 2
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 3
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 4
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 5
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 6
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 7
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 8
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 9
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 10
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 11
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 12
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 13
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 14
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 15
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 16
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 17
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 18
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 19
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 20
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 21
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 22
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 23
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 24
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 25
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 26
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 27
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 28
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 29
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 30
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 31
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 32
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 33
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 34
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 35
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 36
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 37
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 38
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 39
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 40
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 41
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 42
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 43
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 44
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 45
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 46
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 47
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 48
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 49
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 50
Jack Perdikidis 2004.
Imatge digital. The Budha in the Empordà 51
DREAMS OF SANT PERE PESCADOR
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 1
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 2
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 3
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 4
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 5
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 6
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 7
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 8
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 9
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 10
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 11
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 12
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 13
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 14
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 15
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 16
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 17
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 18
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 19
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 20
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 21
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 22
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 23
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 24
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 25
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 26
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 27
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 28
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 29
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 30
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 31
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 32
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 33
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 34
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 35
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 36
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 37
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 38
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 39
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 40
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 41
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 42
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 43
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 44
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 45
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 46
Jack Perdikidis 2005.
Imatge digital. Dreams of Sant Pere Pescador 47