B E T L E M    P L A N E L L S
Betlem Planells 2007. Composició amb pera. Tècnica mixta damunt tela. 80 x 80 cm