B E T L E M    P L A N E L L S
Betlem Planells 2008. Biodiversitat en lluita. Tècnica mixta sobre tela.