B E T L E M    P L A N E L L S
Betlem Planells 2007. Composició amb tomata verd. Tècnica mixta damunt tela. 100 x 100 cm