B E T L E M    P L A N E L L S
Betlem Planells 2007. Composició amb tall de poma. Tècnica mixta sobre tela.100 x 100 cm.