B E T L E M    P L A N E L L S
Betlem Planells 2006. Sense títol. Tècnica mixta sobre tela.