F L O R A    L A Z A R O
Flora Lázaro 1999. La fuita. Tècnica miixta sobre tela. 46 x 55 cm. Col.lecció particular.