B E T L E M    P L A N E L L S
Betlem Planells 2003
Bodegó de l'espelma (estudi formal i cromàtic) Oli sobre tela.
Tamany, 55 x 38 cm.
Betlem Planells 2002
Interpretació 1. Oli sobre tela.
Tamany, 55 x 46 cm.
Betlem Planells 2002
Interpretació 2. Oli sobre tela
Tamany, 55 x 46 cm.
Betlem Planells 2002
Interpretació 3. Oli sobre tela
Tamany, 55 x 46 cm.
Betlem Planells 2003
Còpia-interpretació del Papa Inocenci (estudi formal i cromàtic) Oli sobre tela.
Tamany, 61 x 73 cm.
Col.lecció particular.
Betlem Planells 2003
Còpia-interpretació del Papa Inocenci (detall del cap) Oli sobre tela.
Tamany, 61 x 73 cm.
Col.lecció particular.
Betlem Planells 2003
Còpia-interpretació del Papa Inocenci (detall de la ma dreta) Oli sobre tela.
Tamany, 61 x 73 cm.
Col.lecció particular.
Betlem Planells 2003
Còpia-interpretació del Papa Inocenci (detall de la ma esquerra amb panmflet) Oli sobre tela.
Tamany, 61 x 73 cm.
Col.lecció particular.
Betlem Planells 2003
Còpia-interpretació del retrat de Gongora de Velazquez Oli sobre tela.
Tamany, 30 x 40 cm (aprox)
Betlem Planells 2004
Copia-interpretació d'una infalta de Velazquez
Tamany, 114 x 146 cm.