A L B E R T O    J U A R E Z
Alberto Juarez 2007. Sense títol 1. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2007. Sense títol 2. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2007. Sense títol 3. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2007. Sense títol 4. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2008. Sense títol 5. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2008. Sense títol 6. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2008. Sense títol 7. Acrílic damunt paper.
Alberto Juarez 2008. Sense títol 8. Acrílic damunt paper.


A L B E R T O    J U A R E Z

L'Alberto Juarez és una artista que toto just comença. Concretament va començar a realitzar la seva obra l'any 2007. És una obra dintre de la tradició de l'art psicodèlic que tan es va introduir a l'Eivissa dels 60s. Els hippies i les drogues foren fenomens i tendències que incorporaren aquest art a l'illa d'Eivissa per aquestes dates. L'Alberto Juarez fa els seus dibuixos utilitzant arquetips fonamentals d'aquesta estètica: el mon, l'arbre de la vida, la roda de la fortuna, la natura, etc...Els seus acrilics omplen el espai escenogràfic que son les seves pintures. RL'artista relitza una ocupació psicodèlica (moviment de la ment) del seu espai estètic. Obre, naturalment laborioses d'un mon i una actitut estetica i vital prou conegudes i definides.